การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ พิธีการ ครั้งที่ 1/2565

                  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะพิธีการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบถึงผลการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำปฏิญญาความมั่นคงอาหารเอเปค และผลการประชุมภายใต้กรอบเอเปคตลอดจนพิจารณาร่างปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ณ ห้องประชุม 2 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.308377184801958