ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ปี 2565

            วันที่ 22 กันยายน 2565 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ปี 2565 ครั้งที่ 3/2565 โดยมี โดยมีพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid04ii6Ja7xeB8XvMw74CmSPdRDj95Q6P4YRuchs3wJQjgVnCnxwLkG3cTwYZFWRSjol