เลขาธิการ สศก. อนุญาตให้ ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น AFSIS เข้าพบ ในโอกาสครบวาระ

           วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุญาตให้ Mr.NIIMI Tomohiro ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นสำนักงานเลขานุการ AFSIS เข้าพบ ในโอกาสดำรงตำแหน่งครบวาระ ในการนี้ ดร.วราภรณ์ แซ่ลี้ ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ AFSIS พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเลขาธิการชั้น 4 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid043y689QcUssCqxB76gt8kMx1AqFE8hFBDP5iKo27PGvsqvyEAYZZhdQPBFzBtJyZl