ราคารายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564

 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 12,000 บาท/ตัน

 

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10,000 บาท/ตัน

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 8.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 8.30 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด

คุณไชยเลิศ จันทร์วัฒนศิริ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 2.10 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 2.00 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.10 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 2.15 บาท/กก.

 

สารกาแฟโรบัสต้า

สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 65.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 66.00 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 7.40 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 57.37 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 58.59 บาท/กก.

 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดใหญ่

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 43.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 45.00 บาท/กก.

 

หอมแดงแห้ง 7-15 วัน ขนาดกลาง

ร้านสิทธิกร อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 36.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 38.00 บาท/กก.

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำากัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 6.40 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,700.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 1,800.00 บาท/ร้อยผล

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,100.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,000.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 1,500.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 1,600.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,800.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,100.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,100.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ

จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 1,300.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 1,400.00 บาท/ร้อยผล

 

 

สุกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 80.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 34.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ราคา 33.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 250.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 130.00 บาท/กก.