ประชุมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเลขานุการกรม

              วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมชูประกอบ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการส่วน / ฝ่ายของสำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/media/set?vanity=oae.2562&set=a.933636687362792