สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ลำไยและลิ้นจี่ ปี 2565 จังหวัดพะเยา

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย  เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) พร้อมด้วย นายนิคม ใจโอบอ้อม ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.1 และเจ้าหน้าที่ สศท.1 ร่วมกับ นายดนัย ตรวจงูเหลือม เกษตรอำเภอเชียงเชียงคำ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงคำ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตลำไยในฤดู ปี 2565 ในพื้นที่แปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ปี 2563) ของนายเฉลียว ทิตาโพธิ์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จากการลงพื้นที่ดังกล่าว นายเฉลียว ทิตาโพธิ์ ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์การผลิตปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15%  ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ก.ค. - ส.ค. นี้ ส่วนเดือนที่มีผลผลิตมากที่สุด จะเป็นเดือน สิงหาคม ในด้านผลกระทบจากพายุลูกเห็บ หรือพายุฤดูร้อน นั้น ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากระยะการเติบโตของลำไยนั้น ได้พ้นช่วงที่จะได้รับความเสียหายไปแล้ว ส่วนผลกระทบในด้านปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยเคมี) ที่มีราคาสูงขึ้นนั้น ตนและสมาชิกในกลุ่มได้หันมาปรับเปลี่ยนใช้ ปุ๋ยชีวภาพ ที่ทำขึ้นเองภายในกลุ่ม ทดแทน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและบำรุงดิน อย่างไรก็ตาม ในด้านผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 คาดว่า หากมีการเปิดประเทศ ก็จะสามารถส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศอย่างจีนได้ 
          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการ สศท.1 และคณะเจ้าหน้าที่ สศท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ ปี 2565 และตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ ของนายสังเวียน  ชัยทิพย์ ผู้นำกลุ่มเกษตรกรปลูกลิ้นจี่คุณภาพโดยการ "ห่อช่อผลลิ้นจี่" ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาลิ้นจี่แตกและร่วงเป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคแมลงและหนอนเจาะขั้ว ทำให้สีสวย ราคาดี พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการขายผ่านทางออนไลน์ ทำให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ณ ตำบลเจริญราษฎร์  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=zone1chm&set=a.310978177871784