ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,500 บาท/ตัน
 
ข้าวเปลือกเจ้าพันธ์ุสุพรรณบุรี ความชื้น 15%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 9,150 บาท/กก.
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 12.25 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.85 บาท/กก.
 
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%
บริษัทแสงสิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 8.70 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ราคา 9.00 บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 62.69 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ราคา 62.88 บาท/กก.
 
ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
ล้งนายณัฐกฤษฏ์ โอฬารหิรัญรักษ์ จ.จันทบุรี - บาท/กก.
 
เงาะโรงเรียน
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง จ.ตราด 20.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ราคา 19.00 บาท/กก.
 
มังคุดผิวมันขนาดใหญ่
ล้นลุงจวบ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.
 
ลองกอง เบอร์ 1
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง จ.ตราด 35.00 บาท/กก.
 
ลองกอง เบอร์ 2
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง จ.ตราด 25.00 บาท/กก.
 
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ราคา 6.00 บาท/กก.
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,000.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ - บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 800.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ราคา 900.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 700.00 บาท/ร้อยผล 
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  - บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ราคา 600.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ - บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 650.00 บาท/ร้อยผล
 
สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 113.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 47.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 350.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 150.00 บาท/กก.
 
#OAE_Navigator  #สศก