วันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 96 ปี

            วันที่ 21 กันยายน 2565 นายศรีไพร บุญยะเดช เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 96 ปี ภายใต้หัวข้อ “ 9 ทศวรรษ 6 รัชกาล สืบสานพัฒนา การประมงก้าวหน้า ทรัพยากรยั่งยืน” และร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของบุคลากรกรมประมง โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid0341yGi4XVpJQnWU4SqyxAX8ExdP4MHuWws9HS3u4WZZ3w1gQbVqNyNZijyRHdG5n8l