ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,500 บาท/ตัน

 

ข้าวเปลือกเจ้าพันธ์ุสุพรรณบุรี ความชื้น 15%

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10,150 บาท/ตัน

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 12.20 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.40 บาท/กก.

 

ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%

บริษัทแสงสิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 5.20 บาท/กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ราคา 5.30 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - บาท/กก.

 

น้ำยางพาราสด

บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช - บาท/กก.

 

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

ลังนายณัฐกฤษฎ์ โอฬารหิรัญรักษ์ จ.จันทบุรี - บาท/กก.

 

มังคุดผิวมันส่งออกขนาดใหญ่

ตลาดวัดตงกลาง อ.เขาสมิง จ.ตราด 82.00 บาท/กก.  ราคาลดลงจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ราคา 115.00 บาท/กก.

 

เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด - บาท/กก.

 

ลองกอง เบอร์ 1

ล้ง อ้วน-ลอย จ.จันทบุรี 90.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ราคา 100.00 บาท/กก.

 

ลองกอง เบอร์ 2

ล้ง อ้วน-ลอย จ.จันทบุรี 75.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ราคา 80.00 บาท/กก.

 

ลิ้นจี่ฮงฮวย เกรด AA

จุดรับซื้อนายสุพจน์ หลวงป้อ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 40.00 บาท/กก.

 

ลิ้นจี่ฮงฮวย เกรด A

จุดรับซื้อนายสุพจน์ หลวงป้อ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 30.00 บาท/กก.

 

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 8.70 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจุ๊ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,100.00 บาท/ร้อยผล

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,100.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 800.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1,000.00 บาท/ร้อยผล
 

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 650.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ

จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 900.00 บาท/ร้อยผล

 

สุกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 68.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราคา จ.ชลบุรี 46.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 380.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 120.00 บาท/กก.

 

#Oae_Navigator #สศก