ประกาศสาระสำคัญ เช่าบริการสายสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เช่าต่อเนื่อง)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

/assets/portals/1/fileups/caiprocurement/files/1_ sara.pdf