กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อเป็นกลไกการควบคุมความเสี่ยง

             วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมให้คำแนะนำ "สร้างการรับรู้ สู่ความเข้าใจ เพื่อเป็นกลไกการควบคุมความเสี่ยง" โดยมี นางสาวจิราวรรณ สมัคร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/share/p/edBD2yUDWcjEMdEA/?mibextid=WC7FNe