ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม
  • ราคาวิกฤติ
  • ราคาเฝ้าระวัง
  • ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี

สารจากผู้บริหาร

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมิเดีย

การพยากรณ์ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร

ปฏิทินกิจกรรม

INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT 2023
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ