ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม
  • ราคาวิกฤติ
  • ราคาเฝ้าระวัง
  • ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี

มัลติมิเดีย

“เลขาธิการ สศก. ร่วมรายการฟังเสียงประเทศไทย รับมือโลกร้อนไหวหรือไม่ เช็กเศรษฐกิจอีสาน”

 

ปฏิทินกิจกรรม

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
แบบรับฟังความคิดเห็น
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ สศก
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ