ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม
  • ราคาวิกฤติ
  • ราคาเฝ้าระวัง
  • ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี

สารจากผู้บริหาร

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมิเดีย

การค้าสินค้าเกษตรของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA 9 เกษตรไทยเกินดุล 5 แสนล้าน

 

ปฏิทินกิจกรรม

EIT หน่วยงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ สศก
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ