ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม
  • ราคาวิกฤติ
  • ราคาเฝ้าระวัง
  • ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี

สารจากผู้บริหาร

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมิเดีย

“สถานการณ์ และความท้าทายของภาคเกษตร”

 

ปฏิทินกิจกรรม

EIT หน่วยงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ สศก
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ