ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

มัลติมีเดีย

เกษตรไทยฝ่าวิกฤติโลก
ส่งออก ปี 2565 ทะลุ 1.55 ล้านล้านบาท พุ่ง 22 %”

ปฏิทินกิจกรรม